Wprowadzenie do Pythona

Dlaczego akurat Python w szkole?

Kto używa Pythona w swoich aplikacjach?
Google, Dropbox, Spotify, Netflix, Facebook, Instagram, Yahoo, Quora, Pinterest, Disqus.

Python jest, lub może być używany jako język skryptowy m. in. w tych programach:

Blender
Cinema 4D
Corel Paint Shop Pro
GIMP
Inkscape
Minecraft
Notepad++

Top 20 – najpopularniejsze języki do programowania
wg. RedMonk – dane za koniec stycznia 2020:

1. JavaScript
2. Python
2. Java
4. PHP
5. C#
6. C++
7. Ruby
7. CSS
9. TypeScript
9. C
11. Swift
12. Objective-C
13. Scala
13. R
15. Go
15. Shell
17. PowerShell
18. Perl
19. Kotlin
20. Haskell

słowniczek terminów:

kod źródłowy - (ang. source code): program komputerowy, zwykle zapisany w pliku tekstowym, w formie czytelnej dla człowieka.

kompilacja - (ang. compilation): zwykle proces tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy, który jest przetwarzany bezpośrednio przez procesor.

łańcuch znaków (ang. string) - zestaw znaków umieszczony w cudzysłowie lub w apostrofach

instrukcja: element języka programowania, którego celem jest wywołanie jakiegoś działania.

instrukcja wyjścia (ang. output): instrukcja w programie, która powoduje przesłanie danych na zewnątrz programu.

instrukcja wejścia (ang. input): instrukcja, która umożliwia uzytkownikowi wpisanie danych do prorgramu

zmienna: konstrukcja programistyczna, która umożliwia odwoływanie się poprzez jej nazwę do wartości (dokładniej mówiąc: do miejsca jej przechowywania).

****

Linia zaczynającą się od znaku # w Pythonie to komentarz.
Komentarz to linia kodu, która nie jest kompilowana ani wykonywana, służy jedynie programiście, zwykle do opisu działania kodu.

Aby wyświetlić łańcuch znaków należy umieścić go w cudzysłowie lub w apostrofach wewnątrz nawiasów po funkcji print(), np:

print("SP10")
lub
print('SP10')
spowoduje wyświetlenie na ekranie tekstu: SP10

print('SP\n10')

spowoduje wyświetlenie na ekranie SP, zejście do nowej linii i wyświetlenie napisu 10.

\n - zejście do nowej linii

Podobny efekt zejścia do nowej linii uzyskamy stosując parametr end.

print('Dzień', end='\n')
print('dobry!')

Dzień
dobry!

 

Our website is protected by DMC Firewall!