Poniższa instrukcja importuje bibliotekę o nazwie random.

import random

Na lekcjach korzystamy często z funkcji randint wchodzącej w skład w/w biblioteki random.

Aby wywołać randint musimy użyć polecenia np.

los = random.randint(1, 5) # polecenie wylosuje liczbę z zakresu od 1 do 5 i zapamięta ją w zmiennej o nazwie los

Jeżeli chcemy zaimportować konkretne polecenie z biblioteki random np. tylko randint piszemy:

from random import randint

wtedy już tylko

los = randint(1, 5)

i jak widać bez random.

Poniższy zapis zaimportuje wszystkie funkcje z biblioteki random i w tym przypadku również nie będzie konieczne poprzedzanie ich random.

from random import *

Dlaczego akurat Python w szkole?

Kto używa Pythona w swoich aplikacjach?
Google, Dropbox, Spotify, Netflix, Facebook, Instagram, Yahoo, Quora, Pinterest, Disqus.

Python jest, lub może być używany jako język skryptowy m. in. w tych programach:

Blender
Cinema 4D
Corel Paint Shop Pro
GIMP
Inkscape
Minecraft
Notepad++

Top 20 – najpopularniejsze języki do programowania
wg. RedMonk – dane za koniec stycznia 2020:

1. JavaScript
2. Python
2. Java
4. PHP
5. C#
6. C++
7. Ruby
7. CSS
9. TypeScript
9. C
11. Swift
12. Objective-C
13. Scala
13. R
15. Go
15. Shell
17. PowerShell
18. Perl
19. Kotlin
20. Haskell

słowniczek terminów:

kod źródłowy - (ang. source code): program komputerowy, zwykle zapisany w pliku tekstowym, w formie czytelnej dla człowieka.

kompilacja - (ang. compilation): zwykle proces tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy, który jest przetwarzany bezpośrednio przez procesor.

łańcuch znaków (ang. string) - zestaw znaków umieszczony w cudzysłowie lub w apostrofach

instrukcja: element języka programowania, którego celem jest wywołanie jakiegoś działania.

instrukcja wyjścia (ang. output): instrukcja w programie, która powoduje przesłanie danych na zewnątrz programu.

****

Linia zaczynającą się od znaku # w Pythonie to komentarz.
Komentarz to linia kodu, która nie jest kompilowana ani wykonywana, służy jedynie programiście, zwykle do opisu działania kodu.

Aby wyświetlić łańcuch znaków należy umieść go w cudzysłowie lub w apostrofach wewnątrz nawiasów po funkcji print(), np:

print("SP10")
lub
print('SP10')
spowoduje wyświetlenie na ekranie tekstu: SP10

print('SP\n10')

spowoduje wyświetlenie na ekranie SP, zejście do nowej linii i wyświetlenie napisu 10.

\n - zejście do nowej linii

Podobny efekt ześjcią do nowej linii uzyskamy stosując parametr end.

print('Dzień', end='\n')
print('dobry!')

Dzień
dobry!

 

W języku Python do przechowywania wielu danych w jednej zmiennej służą listy. Elementami listy mogą być liczby, napisy, inne listy. Możemy stworzyć listę podając obiekty, z których się składa.

Tak możemy utworzyć listę, w której zapiszemy liczby:

liczby = [33, 56, 77]

print(liczby)

A tak tworzymy listę z napisami:

napisy = ['Ala', 'Ola', 'Ewa']

print(napisy)

Przy pomocy poznanego wcześniej indeksowania możemy odwołać się do konkretnego obiektu w liście.

liczby = [33, 56, 77]

print(liczby[1])

wynik:

56

lub

napisy = ['Ala', 'Ola', 'Ewa']

print(napisy[-1])

wynik:

Ewa

Aby odczytać ciąg elementów na liście, należy podać numer indeksu, od którego mają zostać odczytane elementy z listy oraz dwukropek. Wówczas odczytane zostaną wszystkie elementy, zaczynając od wskazanego indeksu aż do końca listy np.

napisy = ['Ala', 'Ola', 'Ewa', 'Marta', 'Anna']

print(napisy[1:])

da wynik:

['Ola', 'Ewa', 'Marta', 'Anna']

Jeśli potrzebujemy uzyskać dostęp do części listy, możemy skorzystać z dwukropka. Po nazwie listy należy podać w nawiasach kwadratowych pozycję pierwszego elementu, dwukropek oraz liczbę o jeden większą od ostatniego elementu w wybranym fragmencie. 

napisy = ['Ala', 'Ola', 'Ewa', 'Marta', 'Anna']

print(napisy[1:4])

da wynik:

['Ola', 'Ewa', 'Marta']

Jeśli wyodrębniany fragment zaczyna się od początku listy lub kończy się ostatnim elementem, liczbę pomijamy.

napisy = ['Ala', 'Ola', 'Ewa', 'Marta', 'Anna']

print(napisy[:4])

da wynik:

['Ala', 'Ola', 'Ewa', 'Marta']

W Pythonie są trzy struktury danych, które są sekwencjami, to znaczy przechowują dane w postaci uporządkowanych szeregów wartości. W sekwencji każda wartość jest na określonej pozycji. Dzięki temu możesz odwołać się do pojedynczej wartości w sekwencji używając numeru jej pozycji, czyli indeksu. 

Indeks elementu sekwencji podaje się w nawiasach kwadratowych po samej sekwencji lub po nazwie zmiennej, która na tę sekwencję wskazuje. Najprostszymi sekwencjami są łańcuchy znaków - składają się bowiem z uporządkowanego szeregu znaków, z których każdy ma swoją określoną pozycję. Elementy w sekwencjach numerowane są od 0 (zera) np.

tekst = "informatyka"

print(tekst[2])

da wynik:

f

Dlaczego? Bo element łańcucha "informatyka" i indeksie [2] jest tak naprawdę trzecim elementem w tym łańcuchu znaków. Numeracja zaczyna się od zera!

indeksowanie

Do elementów sekwencji możemy odwołać się także od prawej strony uzywając indeksów ujemnych.

tekst = "informatyka"

print(tekst[-2])

da wynik:

k

----

a = "abcdef"
a # "abcdef"
a[-1] # "f"
a[:] # "abcdef"
a[::] # "abcdef"
a[3:] # "def" (od index 3, do końca)
a[:4] # "abcd" (od początku do pozycji 4)
a[2:4] # "cd" (od pozycji 2, do pozycji 4)

Ponadto można zastosować dowolną z powyższych opcji ze zdefiniowanym rozmiarem kroku:

a[::2] # "ace" (co drugi element)
a[1:4:2] # "bd" (od index 1, do index 4, co drugi element)

Indeksy mogą być ujemne, w takim przypadku są obliczane od końca sekwencji

a[:-1] # "abcde" (od index 0, do ostatniego elementu)
a[:-2] # "abcd" (od index 0, do drugiego elementu od końca)
a[-1:] # "f" (od ostatniego elementu do końca)

Rozmiary kroków mogą być również ujemne, w takim przypadku iterujemy listę w odwrotnej kolejności:

a[::-1] # "fedcba" (całość od końca)

---

Możemy łączyć łańcuchy.

imie = "Bill"
nazwisko = "Gates"
razem = imie + " " + nazwisko
print(razem)
Wynik:
Bill Gates
Możemy też z elementów łańcuchów układać nowe łańcuchy:
imie = "Bill"
nazwisko = "Gates"
razem = imie[-1] + nazwisko[1] + nazwisko[-1]
print(razem)
Wynik:
las

W Pythonie używane są dwa rodzaje pętli: while i for

Pętlę while znamy już ze Scratcha. W tym przykładzie Kot będzie wymieniał co sekundę kolejne cyfry od 0 do 4. Cyfry 5 już nie powie, bo w tym momenice spełni się warunek pętli powtarzaj aż. Program się zatrzyma. 

whiles

Pętla while w Pythonie wykonuje się dopóki pewien warunek logiczny jest spełniony. Przykład:

# Wypisze 0 1 2 3 4
licznik = 0
while licznik < 5:
    print (licznik)
    licznik += 1 # Ma to taki sam efekt jak licznik = licznik + 1
Kolejny programik to przykład niekończącej się pętli. To też znacie ze Scratcha.
Tam mieliśmy pętle zawsze
zawszeW przypadku Pythona to pętla while True co można przetłumaczyć jako dopóki Prawda. Program działa, aż do wyłączenia prądu.

licznik = 0
while True:
    print (licznik)
    licznik += 1

Takie niekończące się pętle to często błędy programisty. Należy pamiętać o tym żeby pętla miała szansę się zakończyć, gdy warunek zostanie spełniony.

licznik = 0
while True:
    print (licznik)
    licznik += 1
    if licznik >= 5:
       break
print("koniec")

break jest używany do zakończenia pętli.

Automat do wydawania pizzy

wybor = 0
print('Tu automat z pizzą do wyboru')
while wybor == 0:
   print('''
   wpisz 1 - jeśli zamawiasz małą pizzę
   wpisz 2 - jeśli zamawiasz średnią pizzę
   wpisz 3 - jeśli zamawiasz dużą pizzę

   ''')
   w = input('Wpisz co wybrałeś: ')
   if w == '1' or w == '2' or w == '3':
      break
   print('\nNiestety nie zrozumiałeś instrukcji!')
print('\nZamówienie przyjęte')
if w == '1':
   print('\nMała pizza jest gotowa! Smacznego!')
if w == '2':
   print('\nŚrednia pizza jest gotowa! Smacznego!')
if w == '3':
   print('\nDuża pizza jest gotowa! Smacznego!')

Inny przykład wykorzystania pętli while

haslo = input("Podaj hasło: ")
while haslo != "masło":
    print("\nOdmowa dostępu!")
    haslo = input("\nPodaj hasło: ")
print("\nWitamy w systemie bankowym")

html how 2

HTML

 

w3s

colorpicker

Walidator HTML oraz CSS

Our website is protected by DMC Firewall!