Instrukcja warunkowa if

 Instrukcję warunkową znacie już od dawna. Używaliście jej w Scratchu.
ifelsescratch

Dzięki instrukcji warunkowej if możesz wykonać blok instrukcji w zależności od tego, czy wyrażenie po if ma wartość True (Prawda).

Składnia:

if warunek_logiczny:
    instrukcja_1
    instrukcja_2
    instrukcja_3
    ...
 
Uwaga: jeśli we fragmencie kodu umieszczonym po wcięciu znajduje się więcej niż jedna instrukcja, wcięcie powinno być dokładnie takie same we wszystkich liniach.
Instrukcja if pozwala na wykonanie bloku instrukcji także w przypadku, gdy badane wyrażenie ma wartość False (Fałsz). Służy do tego klauzula else.
Klauzule elif  pozwalają w jednej instrukcji if badać wartości wielu wyrażeń. W jednej instrukcji if możesz użyć dowolnej liczby klauzul elif, jednak instrukcja if działa tylko do napotkania pierwszego prawdziwego warunku. To oznacza, że jeżeli klauzul elif będzie kilka, to zostaną wykonane instrukcje tylko jednej z nich, pierwszej, która spełni warunek.

print("Program podaje, która z 2 podanych liczb jest większa")
a = float(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
b = float(input("Podaj drugą liczbę: "))

if a > b:
    print("Liczba", a, "jest większa")
elif a == b:
    print("Liczba", a, "jest równa", b)
else:
    print("Liczba", b, "jest większa")

Operatory porównania wykorzystywane w instrukcji if

operatory por

W tym programie zadeklarowałem zmienną x i przypisałem jej wartość 2. A dalej sprawdzam co się stanie jak wyświetlę na ekranie czy faktycznie x  == 2 itd. True oznacza prawdę, a False fałsz. W komentarzach do instrukcji wyjścia print() napisałem czego się spodziewać. Zaznacz program i skopiuj do edytora Pythona. Sprawdź, co się dzieje. 

x = 2
print (x == 2) # wypisze True, bo przecież przypisałem wcześniej, że x = 2
print (x != 2) # wypisze False, bo x nie może być różne od 2 skoro x = 2
print (x == 3) # wypisze False, bo x nie może być równe 3 skoro jest równe 2
print (x < 3) # wypisze True, bo 2 jest mniejsze od 3

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd