Instrukcją wyjścia w Pythonie jest funkcja print()

Jej użycie powoduje wyświetlenie komunikatu na ekranie np.

print("Hello world!")

lub

print('Hello world')

W pierwszym przypadku użyłem znaków " ", w które wstawiłem tekst do wyświetlenia na ekranie. W drugim przykładzie zastąpiłem cudzysłów - apostrofami. Wynik jest identyczny!

Funkcja print() domyślnie przechodzi do nowej linii po wyświetleniu, jeżeli nie chcemy przechodzić do nowej linii, musimy użyć instrukcji: ​ print("napis", end=" "). Pomiędzy cudzysłowami możemy umieścić spację co spowoduje wstawienie pomiędzy obecnym a następnym "printem" znak spacji. Możemy oczywiście umieścić dowolny inny znak, liczbę lub słowo, pomiędzy znakami cudzysłowu w tej instrukcji.
print('Hello world')

print('Hello world')

spowoduje wyświetlenie na ekranie:

Hello world
Hello world

ale

print('Hello world', end=' ')

print('Hello world')

wyświetli te dwa napisy w pojedynczym wierszu, po spacji

Hello world Hello world

ZNAKI SPECJALNE
 Znak  Znaczenie  Przykład użycia  Efekt użycia
\n
 przejście do nowej linii  print('Ala ma \n kota')  Ala ma

 kota

\t  tabulator (odstęp)  print('Ala ma \t kota')  Ala ma     kota
\”  podwójny cudzysłów (do użycia wewnątrz napisów)  print('Ala ma \"kota\"')  Ala ma "kota"
\’  pojedynczy cudzysłów (do użycia wewnątrz napisów)  print('Ala ma \'kota\'')  Ala ma 'kota'

 Jeżeli w instrukcji print używamy nazw zmiennych to nie ujmujemy ich w apostrofy (lub cudzysłów).

np.

masa = 120

print(masa)

wynik:

120

---------------------------

imie = "Tomek"

print(imie)

wynik:

Tomek

Za pomocą funkcji print można wyświetlić kilka elementów jednocześnie używając tylko jednej funkcji print(). Te elementy mogą stanowić różne rodzaje zmiennych, wystarczy że będą oddzielone przecinkiem, co pokazuje poniższy przykład:

pokoj = 12
pietro  = 5
print('Mieszkam w pokoju numer ', pokoj, 'na ', pietro, 'piętrze.')

wynik działania programu:

Mieszkam w pokoju numer 12  na 5 piętrze.

W instrukcji print możemy używać operatory arytmetyczne i przy ich pomocy coś obliczać np.

print(2+2)

wynik:

4

Widać, że w tym przypadku również znaki apostrofów i cudzysłowia są niepotrzebne, bo mamy do czynienia z liczbami i opeartorem dodawania, a nie z napisem (string).

Ale już gdy chcemy połączyć różne typy danych:

waga = 50

cena = 2

print(waga, 'kg ziemniaków w cenie', cena, 'za kilogram - kosztuje: ', waga * cena, 'złotych')

lub to samo bez zmiennych:

print('50 kilogramów ziemniaków w cenie 2 zł za kg - kosztuje: ', 50 * 2, 'złotych')

 

html how 2

HTML

 

w3s

colorpicker

Walidator HTML oraz CSS

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd