Arkusze kalkulacyjne - definicje

arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wprowadzania danych w postaci tabel i pozwalający na wykonywanie obliczeń. Wyniki obliczeń mogą być przedstawiane w postaci wykresów.
 
arkusz - dokument arkusza kalkulacyjnego
 
komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna tabeli arkusza. Komórka może zawierać pojedynczą informację (liczbę, tekst, formułę) i reprezentowana jest przez unikalny adres.
 
adres komórki - połączenie litery oznaczającej kolumnę oraz numeru wiersza, pozwalające jednoznacznie opisać położenie komórki w arkuszu (np. A1, G25, DB40, itp.)
 
zakres komórek - dwie lub więcej komórek w arkuszu. Zakres tworzą grupy komórek znajdujących się w tym samym wierszu, kolumnie lub prostokątnym bloku arkusza. Adres zakresu komórek tworzymy, podając adres pierwszej (górnej, lewej) oraz ostatniej (dolnej, prawej) komórki, przedzielając je znakiem dwukropka, np. A1:B4, D8:K22, itp.
 
skoroszyt - w programie Excel jest to plik zawierający wiele arkuszy. Każdy arkusz znajduje się na osobnej stronie i identyfikowany jest poprzez nazwę umieszczoną na zakładce u dołu strony.
 
formuła - wpisywany do komórek arkusza wzór, pozwalający wykonywać pewne obliczenia. Formuła rozpoczyna się zawsze znakiem „=”, po którym następują działania matematyczne. Argumentami tych działań są dane z określonych komórek.

pasek formuły - wiersz położony poniżej pasków narzędzi programu, umożliwiający edycję zawartości komórki. 

funkcja - wbudowana w program gotowa formuła wykonująca określone obliczenia. Np. =suma(a1:a3)

seria danych - zakres komórek arkusza obejmujący jeden wiersz lub jedna kolumnę, których wartości chcemy umieścić na wykresie.

wykres – graficzna forma przedstawienia danych.

Typ wykresu dobieramy w zależności od rodzaju danych, które chcemy zobrazować: porównanie danych (wykres słupkowy lub kolumnowy), udziały procentowe (wykres kołowy), tendencje wzrostowe lub spadkowe (wykres liniowy).

ideone

repl

jsfiddle

cpp

scratch

 

canva

kahoot

deepl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd