Uczniowie ćwiczą:

- wymiarowanie obrazka w Paint 300px x 350px

- rysowanie obiektów w Paint przy pomocy narzędzia kształty

- kopiowanie obiektów

- precyzyjne poprawianie obrazków z użyciem narzędzia Lupa

- kolorowanie elementów obrazka

- zapisywanie obrazka w podanej lokalizacji

- zapisywanie plików o nazwie zgodnej z podanym wzorcem

- tworzenie animacji w formacie GIF składającej się z kilku obrazków przy pomocy ezgif.com/maker

- pracę z dwiema aplikacjami (Paint + przeglądarka)

- zaznaczanie większej ilości plików (z klawiszem CTRL)

choinka2018

Klawiatura jest urządzeniem zewnętrznym komputera.
Klawiatura jest urządzeniem wejściowym, bo wprowadzamy przy jej pomocy informacje do komputera.

io
Najpopularniejsze obecnie klawiatury podłączamy do komputera na złącze USB.

usbkey
Klawiatury różnią się między sobą kolejnością ułożenia klawiszy literowych.
W Polsce najcześciej spotykamy się z klawiaturami typu QWERTY, bo pierwsze 6 literek to QWERTY.
W Niemczech popularne są klawiatury QWERTZ, a we Francji AZERTY.

qwerty
Klawisz F i J są wyróżnione w specjalny sposób, aby opuszkami palca wyczuwać ułożenie palca na klawiszach.

fj
W taki sam sposób wyróżniono klawisz 5 w klawiaturze numerycznej.
Dzięki temu znając klawiaturę można pisać bez używania wzroku.

Klawisz Esc

Klawisz Esc (ang. Escape – ucieczka). Służy on zwykle do wycofywania się ze „ślepych uliczek” programów, w które zabrnąłeś przez pomyłkę. Jeśli gdzieś utknąłeś i nie wiesz co zrobić, to spróbuj go nacisnąć.

Klawisz Esc

 

F1 – pomocy!

Klawisz funkcyjny F1 służy tradycyjnie do wywoływania pomocy elektronicznej programu, z którym aktualnie pracujesz.

Klawisz F1 na klawiaturze

 

Klawisze funkcyjne

Od F1 do najczęściej F12. Ich przeznaczenie zależne jest od inwencji twórców poszczególnych programów komputerowych. Tylko F1 powszechnie jest przeznaczone do wywoływania pomocy. Działanie pozostałych klawiszy różni się w zależności od programu.

Klawisze funkcyjne

 

Usuwanie znaków: Backspace i Delete

Usuwanie znaków: Backspace (na lewo od kursora), Delete (na prawo od kursora)

Klawisze Backspace i Delete

 

Przesuwanie kursora

Strzałki – znak po znaku, Home – na początek, End – na koniec, PageUp – stronę w górę, PageDown – stronę w dół. Klawisze te zdublowane są na klawiaturze numerycznej – patrz niżej.

 

Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna zawiera zdublowane klawisze występujące również w innych miejscach. W laptopach często nie występuje z braku miejsca. Może działać w dwóch trybach przełączanych klawiszem NumLock. W trybie numerycznym (diodka NumLock się świeci) – cenionym przez księgowych – klawisze służą do wprowadzania cyfr. W trybie nawigacyjnym (diodka NumLock się nie świeci) stanowi drugi zestaw klawiszy do sterowania kursorem (patrz powyżej).

Klawiatura numeryczna

 

Enter – nowy akapit

Aby zakończyć pisanie w danym wierszu i przejść do następnego, należy nacisnąć klawisz Enter. W popularnych edytorach tekstu naciskasz Enter tylko wtedy, gdy chcesz wymusić przejście do następnego wiersza, by np. rozpocząć nowy akapit tekstu. Jeśli tego nie zrobisz to tekst sam „spadnie” do następnego wiersza gdy osiągnie prawy margines.

Klawisz Enter na klawiaturze komputera

 

Spacja i Tab

Spacja – wiadomo: puste miejsce między znakami, np. między wyrazami.

Klawisz Tab wstawia do edytora znak tabulacji znacznie szerszy niż zwykła spacja (kilka spacji za jednym naciśnięciem).

Klawisze Spacja i Tab na klawiaturze

 

Shift i CapsLock

Klawisz Shift razem z literą ­– duże litery. Shift razem ze znakiem lub cyfrą – górny znak z klawisza (np. @ zamiast 2). Na klawiaturze są dwa klawisze Shift – prawy i lewy. Zwykle mają te samo działanie, aczkolwiek jest możliwe, że w jakiejś konkretnej aplikacji programista zaprogramuje, że ich działanie jest inne.

Caps­­Lock na stale włącza możliwość pisania dużymi literami. Wystarcza go raz nacisnąć i zapala się mała diodka podpisana również CapsLock, umieszczona zwykle w prawym górnym rogu klawiatury. Gdy diodka ta się świeci, to uzyskujemy duże litery bez naciskania Shift. (Gdy naciśniemy wtedy Shift, uzyskujemy z kolei możliwość napisania małej litery. Mówimy więc, że CapsLock odwraca znaczenie naciśnięcia Shift.) Jeśli chodzi o uzyskiwanie znaków górnych z klawiszy, to naciśnięcie CapsLock nie ma znaczenia.

Klawisze Shift i CapsLock

 

Ctrl i Alt

Klawisze Ctrl i Alt (podobnie jak Shift) zmieniają znaczenie innych klawiszy. Jest to do uznania twórców poszczególnych aplikacji, szczególnie przy tworzeniu tzw. skrótów klawiaturowych, gdzie przy naciśnięciu dwóch klawiszy na raz (w tym właśnie Ctrl albo Alt i drugiego jakiegoś innego klawisza, np. litery czy cyfry) można wykonać jakieś zadanie. Np. kombinacja Ctrl-S to skrót klawiaturowy wykorzystywany dość powszechnie do zapisywania dokumentów. Z kolei naciśnięcie samego Alt wywołuje często menu programu.

Na klawiaturze są po dwa klawisze Ctrl i Alt – prawy i lewy. Z założenia mają te samo działanie, ale jest możliwe, że w jakiejś konkretnej aplikacji programista zaprogramuje, że ich działanie jest inne. I tak się dzieje z prawym Alt, który w polskojęzycznej wersji Windows służy standardowo do uzyskiwania „polskich liter”, o czym niżej. Do uzyskiwania skrótów klawiaturowych możesz w polskich Windowsach użyć w związku z tym tylko lewego Alt.

Klawisze Ctrl i Alt na klawiaturze komputera

 

„Polskie litery” (polskie znaki)

Jak wiadomo, w języku polskim używa się kilku liter specyficznych dla tego języka, a dokładnie dziewięć: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź oraz ż (i te same duże litery — razem 18 znaków). W systemie Windows uzyskuje się je standardowo (tzw. „klawiatura programisty”) w połączeniu z klawiszem prawym Alt.

Polskie litery uzyskuje się przez równoczesne naciśnięcie prawego Alt i odpowiedniej litery łacińskiej. Co to znaczy odpowiedniej? Schemat jest bardzo prosty: ą uzyskujemy przez naciśnięcie Alt-a, ć – Alt-c, ę – Alt-e, ł – Alt-l, ń – Alt-n, ó – Alt-o, ś – Alt-s, ź (Uwaga – wyjątek!!!) – Alt-x oraz ż – Alt-z. Uzyskanie dużej polskiej litery wymaga już pewnej zręczności, bo trzeba nacisnąć jednocześnie trzy klawisze, np. w przypadku Ą – prawe Alt-Shift-A. Podobnie, jak w przypadku liter łacińskich, włączenie za pomocą klawisza Caps­Lock diodki o tej samej nazwie (patrz powyżej) odwraca znaczenie naciśnięcia Shift. Przy układzie klawiatury polskim (programisty) prawy Alt zarezerwowany jest dla uzyskiwania polskich liter. Tak więc do wywoływania menu i skrótów klawiaturowych trzeba stosować lewe Alt.

Klawisz prawy Alt

 

Klawisz Windows

Wiele klawiatur posiada specjalne klawisze ułatwiające korzystanie z Windows i typowych programów Windowsowych. Przykładem tego jest często występujący klawisz z logo Windows (na rysunku pomiędzy klawiszami Ctrl i Alt), którego naciśnięcie odpowiada kliknięciu przycisku Start.

Klawisz Windows

 

PrtScn (lub Print Screen)

Dawno temu klawisz ten działał tak, jak wskazuje na to jego angielska nazwa — przesyłał bieżący ekran tekstu do drukarki. Dzisiaj naciśnięcie klawisza PrtScn powoduje przechwycenie obrazu całego ekranu („zrzut ekranu”) i skopiowanie go do Schowka w pamięci komputera. Z tego miejsca możesz go wkleić (Ctrl+V) do programu Microsoft Paint lub innego programu i, jeśli chcesz, wydrukować go z tego programu. Naciśnij kombinację klawiszy Alt+PrtScn, aby przechwycić obraz tylko aktywnego okna zamiast całego ekranu.

Korzystanie z klawiatury numerycznej

Na klawiaturze numerycznej znajdują się cyfry od 0 do 9, operatory arytmetyczne: + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie) oraz / (dzielenie), a także separator dziesiętny w takim samym układzie co na kalkulatorze czy maszynie sumującej. Oczywiście znaki te znajdują się także w innych miejscach na klawiaturze, jednak układ klawiatury numerycznej umożliwia szybkie wprowadzanie danych liczbowych czy działań matematycznych przy użyciu jednej dłoni.

 

Obraz klawiatury numerycznej


Klawiatura numeryczna


Aby wprowadzać liczby za pomocą klawiatury numerycznej, naciśnij klawisz Num Lock. Większość klawiatur zawiera lampkę wskazującą, czy klawisz Num Lock jest włączony. Jeśli klawisz Num Lock jest wyłączony, klawiatura numeryczna pełni funkcje dodatkowego zestawu klawiszy nawigacyjnych (funkcje te są nadrukowane na klawiszach obok cyfr lub symboli).

 

 

 

Jakie umiejętności ćwiczyliśmy podczas lekcji?

1) logowanie się do Office365

2) tworzenie prezentacji na temat budowy komputera (8 slajdów, tytuł + 7 tytułów+obrazek zgodnie z podręcznikiem str. 16)

3) tworzenie przejść animowanych do slajdów, użycie opcji "zastosuj do wszystkich"

4) zapisywanie prezentacji na dysku OneDrive pod podaną w zadaniu nazwą

Tworzymy pierwszą prezentację w programie Powerpoint. Podczas lekcji ćwiczymy następujące umiejętności:

1. Logowanie w systemie Windows

2. Logowanie do Office365

3. Uruchamianie aplikacji PowerPoint

4. Tworzenie nowej pustej prezentacji

5. Edycja slajdu tytułowego

6. Dodawanie nowego slajdu "tylko tytuł"

7. Wyszukiwanie obrazków przy pomocy wyszukiwarki Bing wbudowanej w PowerPoint

8. Wstawianie obrazka na slajdzie

9. Wykorzystanie podpowiedzi Projektanta

10. Utworzenie animowanych przejść w prezentacji

11. Uruchamianie pokazu slajdów

12. Zapisywanie prezentacji w chmurze

scratch

kahoot

deepl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd